Reglement


REGLEMENT Met 4 rapper dan een Ezel

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Joggingclub Rapper dan een Ezel. De wedstrijd maakt deel uit van de halve marathon “Rapper dan een Ezel” en start op hetzelfde tijdstip.

INSCHRIJVINGEN

Alle ploegen moeten vooraf ingeschreven zijn en dit ten laatste voor zondagavond 26 september 2021 om middernacht. Alle deelnemers moeten ten minste 16 jaar zijn op de dag van de wedstrijd.

De inschrijving is pas geldig na het ontvangen van de overschrijving van € 50 op het rekeningnummer. IBAN: BE69 0682 1194 0478 – BIC GKCCBEBB

De inschrijvingen stoppen met 65 ploegen. De volgorde van de ontvangst van uw betaling wordt hierbij gehanteerd.

OMLOOP

De omloop bestaat uit een aanloopronde + 4 ronden.

Start om 19.30u in de Generaal Eisenhowerstraat ter hoogte van huisnummer 65.

De aflossingszone is op de parking van de tramstatie kant Kerkstraat.

Aankomst op het Marktplein vlakbij het gemeentehuis.

Eerste loper: aanloopronde van 1416 m + 4920,37 (- 300m) =6036,37 m

Tweede loper    4920,37

Derde loper        4920.37

Vierde loper       ronde 4920,37 m + 300m=5220,37

Samen   21097,48 meter

CATEGORIEËN

De wedstrijd wordt niet in categorieën onderverdeeld. Een ploeg kan dus bestaan uit vier lopers van vier verschillende categorieën.

SAMENSTELLING van de PLOEGEN.

De ploeg bestaat uit vier lopers.

De ploegen mogen samengesteld zijn uit atleten van hetzelfde geslacht of gemengd.

De lopers van eenzelfde ploeg dragen een borstnummer met hetzelfde nummer maar aangevuld met a, b, c of d. De lopers lopen in volgorde van het nummer. De naam van de ploeg mag vrij gekozen worden (een clubnaam, een vereniging, een onderneming, een school of een andere ludieke naam…). Namen van deelnemers worden niet meer veranderd na de inschrijving.

AFLOSSINGSSTOK

Het startnummer moet op de borst gedragen worden.

De aflossingsstok bevat een chip en wordt gebruikt als aflossingsmiddel.

De aflossingsstok, en de startnummers worden overhandigd aan de ploegkapitein in het inschrijvingsbureau ‘voorinschrijvingen’. Elke deelnemer moet de aflossingsstok de volledige ronde meenemen en doorgeven aan de volgende loper in de aflossingszone.

De laatste loper geeft de aflossingsstok af aan de aankomst in ruil voor een aankomstkaartje.

Opgevers moeten de stok afgeven in de feesttent of aan de aankomst. Indien de stok niet afgegeven wordt voor middernacht zal die aangerekend worden aan de ploegkapitein.

AFLOSSINGSZONE

De overhandiging van de aflossingsstok moet gebeuren binnen de aflossingszone. Enkel lopers, van wie de af te lossen ploegmaat zich op het parcours bevindt, mogen zich in de aflossingszone bevinden zonder de andere deelnemers te hinderen.

VARIA

De ploeg die dit reglement niet naleeft wordt gedeklasseerd en kan geen aanspraak maken op enige beloning. Iedere deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het reglement. Wie inschrijft verklaart zich akkoord om opgenomen te worden in de uitslag die op de site en sociale media van Rapper dan een Ezel verschijnt.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord met dit reglement.